Studio
Fotografii Cyfrowej

Cennik Odbitek

 

Wybierz interesujący cię cennik z listy poniżej

Odbitki
Format

Negatyw
Promocja!

Sepia/cz-bDiapozytywNośnik
cyfrowy
Reprodukcja
9 x 13 0.59 zł 0.59 zł 1.00 zł 0.59zł 5.59 zł
10 x 15 0.72 zł 0.72 zł 1.50 zł 0.72zł 5.72 zł
13 x 18 1.10 zł 1.10 zł 2.00 zł 1.10zł 6.10 zł
15 x 21 1.50 zł 1.50 zł 3.00 zł 1.50 zł 6.50 zł
20 x 25 5.00 zł 5.00 zł 7.00 zł 5.00 zł 13.00 zł
20 x 30 6.00 zł 6.00 zł 9.00 zł 6.00 zł 15.00 zł
25 x 30 10.00 zł 10.00 zł 14.00 zł 10.00 zł 20.00 zł
25 x 38 13.00 zł 13.00 zł 19.00 zł 13.00 zł 22.00 zł

 

Wykonujemy odbitki z:

  • - negatywów: 135mm, APS
  • - nośników cyfrowych: FDD, CD-R, Zip, Smart Media, Compact Flash, PC-Card
  • - zdjęć
Obróbka w procesie CN-16 według standardu FUJIFILM
 Wywołanie w procesie CN-16  4,00 zł
 Wywołanie w procesie CN-16 + index  7,50 zł
 Wywołanie w procesie CN-16 / 120  7,00 zł
 Index  3,50 zł
 Index A4  12,00 zł
Obróbka APS
  negatyw sepia i cz-b
Classic 10 x 15 1,00 zł 1,20 zł
HDTV 10 x 18 1,20 zł 1,40 zł
Panorama 10 x 25 2,00 zł 2,20 zł
Usługi dodatkowe
Archiwizacja na CD-R za 1 szt. 2,00 zł
Nagrywanie na FDD (za 1 MB) 2,00 zł
Zdjęcia z tekstem 5,00 zł
Retusz elektroniczny (1 godzina) 10,00 zł
Zdjęcia przez Internet wg. cennika
Kadrowanie, reduckaj czerwonych oczu 3,00 zł
Zapis całego filmu (ciętego) na CD-R 10,00 zł